Nyttor och värdeskapande genom Citysamverkan

Göteborg Citysamverkan

Göteborg Citysamverkans avsikt är att skapa en sammanhållen och ändamålsenlig hantering av strategiska frågor som är gemensamma för Staden, fastighetsägare och handel. Syftet är att på ett hållbart sätt utveckla Göteborg City för både göteborgare och besökare men även attrahera människor och företag till regionen.

Nyttor och värdeskapande

Helhetsperspektiv – Vi tar med hela stadskärnan i tänket för att göra störst nytta för staden och alla som verkar, lever och vistas här. Vi har hela bilden av stadskärnan och blir därför en neutral part att föra dialog med. Samordning av frågor och frågeställningar blir effektivare och enklare genom strukturerad samverkan. Vi skapar förståelse för hur stadskärnan stärker hela Västsveriges attraktionskraft samt förståelse för symbiosen innerstad, mellanstad och ytterstad samt stad och landsbygd. 

En samlad kunskapsbank för ökad förståelse och kompetens – Vi bidrar till en samlad kunskapsbank från många olika professioner och områden. Vi har kompetens och förståelse av att driva samverkansprojekt. Med kunskap kan vi ta beslut, så att skattemedel och privata investeringar används på effektivt ändamålsenligt sätt.

Ett genuint engagemang för att samverka genom tillit & förtroende – Genom att bygga upp tillit och förtroende mellan oss kommer vi kunna komma ännu längre. Med samsyn får vi större utväxling. 1 + 1 = 3. Genom mod, vilja och engagemang kan vi tillsammans nå större framgång, än var och en för sig.

Handlingskraft med ekonomiskt, socialt & ekologiskt perspektiv i symbios – Utifrån alla hållbarhetsperspektiv arbetar vi för helheten på kort och lång sikt.  

© Copyright goteborgcitysamverkan