Tillsammans blir vi starkare!

Göteborg Citysamverkan är en ideell icke vinstdrivande medlemsorganisation. Medlemmarna är Göteborgs Stad,
Innerstaden Göteborg AB, Avenyn Paradgatan i Göteborg AB och Nordstans Samfällighetsförening. Läs mer HÄR.

Göteborg Citysamverkans avsikt är att skapa en sammanhållen och ändamålsenlig hantering av strategiska frågor som är gemensamma
för kommunorganisationen, fastighetsägare och handel. Genom samverkan blir vi både tryggare i besluten men även enade att
gå åt samma håll och uppnå samma mål. Det ger en tydlighet gentemot allas våra målgrupper.  

Framtidssäkra utvecklingen av staden – vi bidrar till att framtidssäkra att utvecklingen
av stadskärnan sker på ett effektivt sätt. Att skapa samsyn är en del av att vara effektiv.

Tänker helhet – vi tänker hela stadskärnan för att göra
störst nytta för staden och alla som verkar, lever och vistas här.

Företräder alla – vi företräder alla parter och
tänker på alla våra gemensamma målgrupper.

En neutral part – vi har med hela bilden av stadskärnan och blir därför en neutral part att föra dialog med.
Samordning av gemensamma frågor och frågeställningar bli effektivare och enklare genom just samverkan.

Som en del av Göteborgs Stads Utveckling finns vi även med information här:
Göteborg Citysamverkan – Stadsutveckling Göteborg – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Här är vinnande team och förslag för Aveny-tävlingen

Nu har tävlingsjuryn fattat ett beslut. Nyréns Arkitektkontor med team vinner med förslaget AveNy.
Tillsammans med staden, fastighetsägare och övriga intressenter kommer förslaget att ligga till grund för fortsatt arbete
med utveckling av stadsmiljön på Avenyn och Götaplatsen.

Tidplan
Det vinnande förslaget ska nu utvecklas vidare i ett brett samarbete med det vinnande teamet och där flera
intressenter kommer att involveras. Detta arbete beräknas ta cirka 15 månader och alltså pågå under hela 2023.
Byggstart av den första etappen på Avenyn planeras bli 2024.
Hela ombyggnaden av Avenyn och Götaplatsen beräknas vara färdig under 2026

Här är vinnande team och förslag för Aveny-tävlingen – Stadsutveckling Göteborg – Göteborgs Stad (goteborg.se)